Enkelhet for kunden

Medic24 spesialiserer seg på brukervennlige produkter for pasientnær diagnostikk. Vi bruker mye tid og ressurser på å finne kvalitetsprodusenter som står for innovative løsninger. Gjennom et nært samarbeid med våre videreforhandlere tilbyr vi kundene kostnadseffektive løsninger. Målsettingen er å være en betydelig aktør i Skandinavia innenfor pasientnær diagnostikk.

Helsefaglig ekspertise og kommersiell innsikt

Medic24 er i dag representert med forhandlere i Norge, Sverige og Danmark. Etablering i Finland og de baltiske landene er under planlegging.

Medic24 er en kompetansebedrift

Medic24 etterstreber å være en pålitelig samarbeidspartner, med medisinsk spisskompetanse på produktene vi selger. Vi søker langsiktige relasjoner til både produsenter og kunder, og vektlegger tett oppfølging og gode servicevilkår. Medic24 står alltid selv for nødvendig opplæring og kursing.

Effektiv organisasjon

Medic24 har engasjerte og faglig dyktige ansatte. Outsourcing av logistikk, IT, service og regnskap har gjort at vi oppnår kostnadseffektivitet, stabilitet og tilgang til gode, oppdaterte løsninger til enhver tid. På denne måten kan våre ansatte konsentrere seg om kjernevirksomheten.

Medic24 har kvalitetssikret logistikken ved å benytte profesjonell logistikkpartner i Gøteborg; Medical Log Point. MLP tar seg av lagerhold samt logistikken til alle våre kunder i Norden.

Service på våre instrumenter og apparater utføres av kvalifiserte og godkjente medisinteknikere, henholdsvis Unitronic AS i Norge, og Entomed Med Tech AB for Sverige og Danmark.

Regnskap er ivaretatt av Atenti AS.