Microsed senkningssystem

Nye forpakninger for Monosedrør

Det er kommet nye forpakninger for Monosedrør. De nye forpakningene inneholder 50 rør/pakning. Link til ny artikkel finner du her.

Validering av Microsed sekningssystem

Vi har to produkter som kan brukes til kvalitetssikring av senkning med Microsed instrument og Monosedrør, men vi kaller kun den ene av disse en kontroll.

  1. Selvtestverktøy

Dette verktøyet er i utgangspunktet laget som kalibrator for service bruk. Dette produktet kan sammenlignes med en systemkontroll som mange analyseinstrumenter har. Les mer om produktet her.

  1. Accu-Sed Plus ESR-kontroll

Accu-Sed er en kontroll som er laget av kunstig blod for å brukes til kvalitetssikring av SR systemer. Denne kontrollen simulerer pasientprøve så godt som overhodet mulig. Les mer om produktet her.

Grovt sett kan det tenkes slik at Selvtestverktøy brukes til å kontrollere instrumentet, mens Accu-Sed kontrollene brukes til å kvalitetssikre hele prosedyren, -også instrumentet.

Fylling av Monosedrør

Hvert rør har 2 hvite streker, og strekene er et visuelt hjelpemiddel for å kunne se at røret har fylt seg med riktig mengde blod. Området for riktig mengde blod i forhold til citratet er større enn det de hvite strekene antyder, og med instrumentell avlesning er det instrumentet som bestemmer om nivået er godkjent eller ikke.